Boord computer

Boordcomputer.
De Opel boordcomputer verstrekt u inlichtingen over de rijgegevens, die hij voortdurend opslaat en elektronisch beoordeelt.
Door een druk op de knop worden aangegeven:
*Momenteel verbruik
*Gemideld verbruik
*Gemidelde snelheid
*Rijbereik
*Chronometer
*Buitentemperatuur
*Tijd (constante aanduiding)

Aanduiding.
Bij uitgeschakelde ontsteking=tijd;
Bij ingeschakelde onsteking = tijd,
Na een druk op de selectietoets: gekozen rijgegeven.

Een "F" in een display duidt op een fout: oorzaak door een officiŽle Opel-werkplaats laten opsporen en verhelpen.

Selectietoets (voor)
Drukken tot het gewenste rijgegeven wordt aangeduidt.

Starttoets (achter)
bij aanduiding van de rijbereikgegevens
*Gemiddeld verbruik
*Gemiddelde snelheid
Worden deze door een druk op de starttoets(minstens 2 seconden) samen gestart

Boord computer

Gemiddeld verbruik
De berekening van het gemiddeld verbruik, kan op ieder ogenblik b.v. bij een oponthoud voor tanken door een druk op de starttoets opnieuw gestart worden.

Aanduiding in ō 1/100 KM.

Gemiddelde snelheid
De berekening van de gemiddelde snelheid kan op ieder ogenblik b.v. bij het begin van de rit ddor een druk op de starttoets opnieuw worden gestart.

Ritonderbrekingen met uitgeschakelde ontsteking worden niet meegerekend.

Aanduiding in ō KM/UUR

Rijbereik boven 50 KM
het rijbereik wordt op basis van de momentele tankinhoud en het gemiddeld verbruik over de laatste 20 tot 30 KM berekend.

Na het tanken wordt ofwel door een druk op de starttoets het nieuwe rijbereik aangeduid, ofwel wordt het na een rijafstand van ca. 10KM automatisch ingesteld.

Aanduiding in KM.

Boord computer

Rijbereik onder 50 KM
De aanduiding schakelt zonder op de selectietoets te drukken op rijbereik, wanneer de tankinhoud niet langer voldoende is voor 50 KM. cijfers knipperen.

Door selectie van een ander rijgegevensbereik wordt deze waarschuwingsfunctie uitgeschakeld.
Het opnieuw automatisch omschakelen op "rijbereik" gebeurt na een ritonderbreking.

Aanduiding in KM.

Chronometer
Nul-Start-Stop-Nul......
door druk op de starttoets.

Aangeduide tijd betekenis van cijfers
tot 10 min min.sec.sec 1/10sec
tot 60 min min.min sec.sec
tot 100 u uren.uren.min.min
vanaf 100u uren.uren.uren.uren

Bediening van de chronometer gebeurt zonder beinvloeding van de gegevens omtrent:
*gemiddeld verbruik
*gemiddelde snelheid

Buitentemperatuur
Werkelijke aanduiding van de luchttemperatuur van de omgeving door inwerking van de rijwind op het zendelement.

Verandering van de aanduiding bij dalende temperatuur zonder vertraging, bij stijgende temperatuur met vertraging.
Opgepast ! bij een aanduiding van enkele graden boven 0ļ C kan de rijweg al beijzeld zijn !

bc4

Tijd instellen
Links : Urenknop
Rechts : Minutenknop.

Op seconde na afstellen ; b.v. met balpen.
Uren- en minutenaanduiding na elkaar op de in te stellen tijd vooruit laten lopen en bij de toon op starttoets of selectietoets drukken.

24 uurs aanduiding.(12 uurs aanduiding)

Momenteel verbruik
Aanduiding wisselt afhangkelijk van de snelheid.

Aanduiding in I/u Onder 13 KM
Aanduiding in I/100 KM Boven 13 KM
Aanduiding in 0I/100 KM Bij uitloop

Bron:Instructie boekje Opel Calibra